Hvad er personoplysninger?

Viva Tours beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber en tjeneste på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, konkurrencer m.v. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder, men kan også være oplysninger om interesser, kendskab til internettet osv. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service vil obligatoriske oplysninger være tydeligt markeret på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Når du køber tjenester på vores hjemmeside, bruger vi dine personoplysninger som dokumentation. indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres. Tre år efter arkivering slettes alle persondata hos Viva Tours.

Tilmelder du dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v., gemmes dine oplysninger højst tre år efter tjenesten er afmeldt.

Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig, bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover i Viva Tours for at få større kendskab til dig. Denne brug kan blandt andet omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Husk at enhver oplysning du afgiver - inklusiv personlig identificerbar information - i et offentligt forum som f.eks. en online-debat - ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med Viva Tours at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Viva Tours, skal du rette henvendelse på info@vivatours.dk eller telefon 81101818. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.